Issue 177: Ang Layunin Ng Pangangaral Ng Tunay Na Evangelio

Isinugo ng Ama si Cristo upang iligtas ang mga makasalanan. Ang lahat ng tao ay nagkasala at nangangailangan ng kaligtasan.

Purchase this issue

Your current level of subscription does not allow you to view this issue.

Buy Issue 177: Ang Layunin Ng Pangangaral Ng Tunay Na Evangelio

Copyright 2021 The Word Magazine | Powered by ReDEEM IT