Issue 38: Ang Sentro Ng Ating Pag-ibig

Kanino nga ba itutuon ang ating buong puso at buong atensyon? Sa kabila ng maraming minamahal, nararapat lamang na isentro natin sa Dios ang ating pagmamahal.

Purchase this issue

Your current level of subscription does not allow you to view this issue.

Buy Issue 38: Ang Sentro Ng Ating Pag-ibig

Copyright 2021 The Word Magazine | Powered by ReDEEM IT