Issue 197: Paglakad Sa Daang Maka-apostol

Yamang ang daan ni Cristo ay ipinagtagubilin sa mga apostol, at ang mga apostol ay masusumpungan sa Kanyang Iglesia, bawat isa sa atin na kabahagi sa Iglesia ay tuturuan at pasusunurin.

Purchase this issue

Your current level of subscription does not allow you to view this issue.

Buy Issue 197: Paglakad Sa Daang Maka-apostol

Copyright 2021 The Word Magazine | Powered by ReDEEM IT